Ustawa o chwilówkach – regulacje prawne firm pożyczkowych

Ustawa o chwilówkach to nowelizacja tej, która obowiązywała od 2016 roku. Celem nowego dokumentu ma być uregulowanie rynku szybkich pożyczek i stworzenie nowych, jasnych przepisów prawa. Nowa ustawa o chwilówkach wprowadza wiele istotnych zmian do aktualnych przepisów. Mają one duże znaczenie zarówno dla działania parabanków, jak i dla pożyczkobiorców. Co zmieni ustawa antylichwiarska?

Ustawa o chwilówkach: najważniejsza zmiana

Najważniejszą zmianą, którą będzie wprowadzać ustawa o chwilówkach, jest zmniejszenie kosztów pozaodsetkowych, występujących przy krótkoterminowych pożyczkach. Dotychczasowe przepisy dopuszczały koszty pozaodsetkowe (czyli np. opłaty administracyjne czy dodatkowe ubezpieczenia) na poziomie 55% wartości pożyczki w skali roku. Nowelizacja przepisów zmniejsza ten limit do 20%. Dodatkowo, parabanki mają obowiązek dokładnie informować klientów o wszystkich kosztach związanych z pożyczką. Zazwyczaj np. na reklamach są prezentowane jako czynnik RRSO. Dane te muszą być również zawarte w umowie pożyczkowej.

Zanim, więc zaciągniesz pożyczkę zobacz jakie niebezpieczeństwa, o których warto wiedzieć.

Ustawa o chwilówkach ochroni dłużników

Nowelizacja ustawy o chwilówkach, oznacza także, że trudniej będzie przeprowadzić proces windykacyjny i sięgać długi. Nowe przepisy korzystne mają być przede wszystkim dla osób, które pożyczkę zabezpieczyły nieruchomością. Zgodnie z zapisami ustawy niemożliwe już będzie żądanie przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie zobowiązań oraz przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości przez komornika, jeśli wysokość długu będzie mniejsza niż 5% owej nieruchomości.

Zobacz również jak spłacać chwilówki by uniknąć problemów z długami.

Ustawa o pożyczkach z 2016 roku sankcjonuje również wysokość kosztów szybkich pożyczek. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie koszty związane z udzieleniem chwilówki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty pożyczki w całym okresie kredytowania. Regulacjom prawnym podlegają też:

  • maksymalne opłaty i odsetki za opóźnienia w spłacie,
  • koszty udzielania pożyczki,
  • koszty pozaodsetkowe,
  • odsetki ustawowe.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nowa ustawa o chwilówkach jest również niezwykle restrykcyjna dla instytucji, które nie dostosują się do znowelizowanych przepisów. Firma pożyczkowa, która nie przestrzega prawa, będzie popełniać przestępstwo a nie wykroczenie. Dodatkowo za złamanie przepisów grożą kary grzywny oraz pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Firma pożyczkowa utrudniająca postępowanie narażona jest na wysokie kary finansowe.

Obecna ustawa o chwilówkach

Aktualna ustawa o chwilówkach obowiązuje od 2016 roku. Zgodnie z nią pożyczek udzielać mogą tylko te instytucje, które posiadają kapitał własny w kwocie minimalnej wynoszącej 200 000 zł (nie może on pochodzić z pożyczek), a także znajdują się pod nadzorem KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Komisja może monitorować warunki oferowanych pożyczek w zakresie kosztów, odsetek i opłat, a w razie nieprawidłowości zarządzać wyjaśnień i wszcząć postępowanie wobec nieuczciwego pożyczkodawcy.