Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to najważniejszy dokument, jeśli zaciąga się dług. Trzeba ją podpisać niezależnie od tego, czy pożyczki udziela bank, firma pożyczkowa czy osoba prywatna. Ważny dokument chroni interesy obydwóch stron, musi być  jednak sporządzony w odpowiedni sposób. Jakie elementy powinna zawierać poprawnie skonstruowana umowa pożyczki?


Umowa pożyczki: kto ją zawiera?

Podstawą w umowie pożyczki jest jasne określenie, kto bierze udział w transakcji i jaką rolę dokładnie pełni. Dlatego zawsze podajemy dane obu stron: pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Ta pierwsza strona udziela finansowego wsparcia, ta druga je otrzymuje. W dokumencie należy wpisać dane z dowodów osobistych lub w przypadku zawierania umowy z instytucją bankową, lub firmą pozabankową podać jej pełną nazwę, adres i numery NIP, KRS, REGON.

Sprawdź także o czym trzeba pamiętać biorąc pożyczkę w parabanku.

Co może być przedmiotem umowy

Kolejny punkt umowy pożyczki zawiera informacje dotyczące samej transakcji. Istotna jest kwota oraz czas jej spłaty. Oznacza to, że w dokumencie należy zdefiniować czas trwania umowy, czyli dzień, miesiąc i rok sporządzenia pisma oraz dzień, miesiąc i rok zwrotu pożyczki (zakończenia umowy).

Koszty pożyczki

Umowa pożyczki powinna jasno mówić o dodatkowych kosztach takich jak:

  • odsetki pożyczki,
  • prowizje,
  • dodatkowe ubezpieczania,
  • opłaty operacyjne i przygotowawcze.

W dokumencie należy wpisać ich wysokość oraz zaznaczyć, jaki będzie całkowity koszt chwilówki i całkowita kwota do spłaty.

Zasady i terminy spłaty pożyczki

Kolejne punkty umowy to szczegółowy opis warunków spłaty zaciągniętego długu. W nich określa się, jak pożyczka ma być zwrócona – w całości, w ratach osobiście, na konto. W przypadku zwrotu ratalnego należy ustalić termin płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość. Ważne jest również podanie numeru konta, na który ma być dokonywany zwrot.

Przeczytaj również jak spłacać chwilówki.

Zabezpieczenie pożyczki

Niektóre z firm pożyczkowych wymagają zabezpieczenia długu. Jeśli zabezpieczenie jest wymagane, informacja o nim powinna znaleźć się w umowie pożyczki.

Wcześniejsza spłata i przedłużenie

Pożyczkobiorca zawsze ma możliwość wcześniejszego spłacenia długu. Umowa powinna więc mówić, jak postępować w takiej sytuacji, a także poinformować, czy pożyczkę można przedłużyć i na, jaki okres jest to możliwe.

Zobacz również jak wygląda przedłużenie spłaty pożyczki w chwilówkach online.

Konsekwencje

Jednym z istotniejszych punktów każdej umowy pożyczki są konsekwencje nieterminowej spłaty. Pożyczkobiorca musi zostać w umowie poinformowany, jakie działania podejmie pożyczkodawca w przypadku zwłoki w płatnościach. Najczęściej do umowy pożyczki wpisuje się możliwość naliczania odsetek karnych, oddanie długu do firmy windykacyjnej czy skierowanie sprawy do sądu.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Zgodnie z polskim prawem pożyczkobiorca ma 14 dni na odstąpienie od umowy i to bez podawania przyczyny. Informacja o takim prawie powinna znaleźć się w dokumencie.

Reklamacje i wypowiedzenie

W przypadku gdy warunki udzielania pożyczki nie są spełniane, ma się prawo do reklamacji. Jej warunki, sposób zgłoszenia, terminy rozpatrywania i konsekwencje wynikające z pozytywnego rozstrzygnięcia zawsze określa umowa. Dokument mówi też o zabezpieczeniu pożyczkodawcy, czyli możliwości rozwiązania umowy pożyczki.

Podpisy

Niezwykle istotną częścią umowy pożyczki są podpisy wszystkich zainteresowanych stron. Potwierdzają one, że uczestnicy transakcji zapoznali się z dokumentem i akceptują zawarte w nim postanowienia. Przepisy prawne mówią, że dopiero po podpisaniu umowy pożyczki nabiera ona mocy prawnej.