Czy kredyt konsumencki to kredyt konsumpcyjny?

Bardzo często osoby potrzebujące dodatkowej gotówki nie zgłębiają trudnej bankowej terminologii. Dla wielu z nas każdy kredyt bankowy czy pozabankowy to po prostu “pożyczka”. Czasem jednak warto zastanowić się nad ofertą banku, tak by wybrać jak najlepszą i najmniej kosztowną opcję.


Kredyt konsumencki udzielany jest wyłącznie konsumentowi, czyli osobie prywatnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Kwota kredytu nie może przekroczyć 255 550,00 zł. Najczęściej jest to kredyt zaciągany na konkretny cel np. zakup samochodu lub hipoteczny. Kredytodawca, czyli najczęściej bank, przed wydaniem decyzji o przyznaniu kredytu bada zdolność kredytową klienta. Jest on również zobowiązany do podania jasnej i konkretnej informacji o oprocentowaniu kredytu, dodatkowych opłatach i całkowitej kwocie do spłaty. W treści umowy powinny znaleźć się dane identyfikacyjne stron, wszelkie ustalenia co do kwoty kredytu, odsetek i terminu spłaty, a także praw i obowiązków stron. Podpisując umowę o kredyt konsumencki, klient wyraża zgodę na zapłatę wszystkich wskazanych i zgodnych z prawem opłat i odsetek. Warto pamiętać, że klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Jednakże w przypadku odstąpienia od umowy kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej uzyskanej sumy kredytu wraz z odsetkami najpóźniej do 30 dni po odstąpieniu. Istnieje również możliwość wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.

Kredyt konsumpcyjny to rodzaj pożyczki zaciąganej na dowolny cel. Choć nie ma prawnej definicji takiego rodzaju zobowiązania, to jest to zwyczajowo przyjęta i funkcjonująca nazwa. Istotą, która odróżnia go od kredytu konsumenckiego, jest to, że nie trzeba przedstawiać bankowi celu zaciągnięcia tej pożyczki.