Pożyczki chwilówki – z czym to się “je”?

Na rynku finansowym wciąż mamy do czynienia z powstawaniem coraz to nowszych firm, które oferują udzielanie pożyczek bez zbędnych formalności. Co zatem kryje się pod pojęciem “zbędne formalności” i na czym polega działanie tego typu instytucji? Otóż zacznijmy od omówienia sobie zasad działania firm pożyczkowych i odpowiedzi na pytanie – co kryje się pod często słyszaną nazwą – chwilówka?


Firmy pożyczkowe opierają swoją działalność na pożyczaniu różnorodnych kwot pieniężnych na krótki okres oraz dosyć wysoki procent. W związku z powyższym, jeżeli dany klient będzie chciał pożyczyć kwotę 1 tysiąca złotych, to musi liczyć się z tym, że zobowiąże się umową do zwrotu tej kwoty w perspektywie miesiąca, a ponadto w kwocie, która często jest niemal dwukrotnie wyższa od tej pierwotnie pożyczonej. Stąd też nazwa tego rodzaju pożyczki – chwilówka -gdyż jest pożyczana “na chwilę”.

Jak się okazuje, na rynku działają też firmy pożyczkowe, które dają możliwość regulowania zaciąganych wobec nich zobowiązań w ratach. Raty te, mogą być przelewane w systemie tygodniowym na rachunek bankowy pożyczkodawcy lub odbierane przez przedstawiciela danej firmy bezpośrednio w miejscu zamieszkania klienta. Takie rozwiązanie jest niewątpliwym ukłonem w stronę klientów, gdyż w sytuacjach kiedy dany pożyczkobiorca na początku miesiąca zaciąga zobowiązanie na kwotę 1 tysiąca złotych, to niestety mało prawdopodobnym jest, że będzie dysponował kwotą dwukrotnie wyższą na jego koniec. Takie wyjście z sytuacji pozwala wielu osobom na spokojną spłatę zadłużenia bez ryzyka popadnięcia w tarapaty finansowe.

Na wstępie wspomniane zostało zagadnienie “zbędnych formalności”. Co zatem się pod nim kryje? Otóż firmy pożyczkowe z reguły nie wymagają od swoich klientów osiągania zarobków na danym poziomie, czy pozytywnej historii kredytowej w BIK, jak dzieje się to w przypadku banków. W związku z powyższym, każdy ma możliwość otrzymania wnioskowanej przez siebie kwoty.