Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest informacją dla banku, jak wysoki kredyt może przydzielić zainteresowanemu kredytobiorcy. Szacowanie zdolności kredytowej opiera się o odpowiedź na pytanie, czy i jak wysoką ratę kredytu klient może płacić każdego miesiąca. Jak obliczyć własną zdolność kredytową?

Szacowanie własnych możliwość

Chęć ubiegania się o kredyt powinna być poparta możliwościami finansowymi jego spłaty. Ustalanie zdolności kredytowej powinno być zatem poprzedzone oszacowaniem kwoty, jaką każdego miesiąca można przeznaczać na spłatę nowego zobowiązania. W analizie należy wziąć pod uwagę możliwość wzrostu oprocentowania kredytu oraz ryzyko utraty pracy bądź jednego ze źródeł dochodów. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązania, wynikających z przeszacowania własnych możliwości.

Zdolność kredytowa – jak obliczyć?

Własną zdolność kredytową sprawdzić można bez wychodzenia z domu za pomocą kalkulatora kredytowego, dostępnego na stronach licznych banków oraz firm brokerskich. Lepszym rozwiązaniem będzie jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy kredytowego. Oprócz narzędzi służących do oszacowania zdolności kredytowej, doradca posiada również wygodny dostęp do licznych ofert banków. Zdolność kredytowa może również zostać sprawdzona bezpośrednio przez interesujące nas instytucje bankowe. Wystarczy przez internet złożyć wniosek kredytowy i poczekać na opinię banku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank przesyła potencjalnemu kredytobiorcy formularz informacyjny, zawierający informacje m.in o:
– wysokości dostępnego kredytu,
– wysokości oprocentowania,
– okresie kredytowania oraz kwocie rat.